04/23/2018

Program Event
Location
Start Time
End Time
Sri Maha Ganapathi Pooja& Deeksha Dharana
Sanctum Hall
6:30 AM
7:30 AM

Sri Maha Ganapathi Abhishekam
Sanctum Hall
7:30 AM
9:00 AM

Mahanyasa Parayana & Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam
Sanctum Hall
9:00 AM
12:30 PM

Ashwatha Narayana, Thulasi, Gho Maata Pooja
Sanctum Hall
10:30 AM
11:30 AM

Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam
Sanctum Hall
5:00 PM
6:30 PM

Sri Sahasra Modaka Sri Mahaganpathi Homam
Tent
6:30 PM
7:45 PM

04/24/2018

Program Event
Location
Start Time
End Time
Sri Maha Ganapathi Pooja
Sanctum Hall
6:30 AM
7:30 AM

Sri Hanuman Special Abhishekam
Sanctum Hall
7:30 AM
9:00 AM

Mahanyasa Parayana & Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam
Sanctum Hall
9:00 AM
12:30 PM

Ashwatha Narayana, Thulasi, Gho Maata Pooja
Dhuni Room
10:30 AM
11:30 AM

Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam
Sanctum Hall
5:00 PM
6:30 PM

Sri Survachala Sametha Sri Abhaya Anjaneya Swamy Chariot Procession
Out Side
7:45 PM
8:15 PM

Sri Rudrakramarchana
Sanctum Hall
8:15 PM
9:00 PM

04/25/2018

Program Event
Location
Start Time
End Time
Sri Maha Ganapathi Pooja
Sanctum Hall
6:30 AM
7:30 AM

Sri Sainadha 108 Kalasa Abhishekam
Sanctum Hall
7:30 AM
9:00 AM

Mahanyasa Parayana & Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam
Sanctum Hall
9:00 AM
12:30 PM

Ashwatha Narayana, Thulasi, Gho Maata Pooja
Dhuni Room
10:30 AM
11:30 AM

Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam
Sanctum Hall
5:00 PM
6:30 PM

Sri Sugandha Parimala Dravya Sahita Sri Sai Datta Homam and Poornahuti
Tent
6:30 PM
7:45 PM

Sri Sainadha Chariot Procession
Out Side
7:45 PM
8:15 PM

Sri Rudrakramarchana
Sanctum Hall
8:15 PM
9:00 PM

04/26/2018

Program Event
Location
Start Time
End Time
Sri Maha Ganapathi Pooja
Sanctum Hall
6:30 AM
7:30 AM

Sri Rama Sahitha Satyanarayana Swamy Special Abhishekam
Sanctum Hall
7:30 AM
9:00 AM

Mahanyasa Parayana & Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam
Sanctum Hall
9:00 AM
12:30 PM

Ashwatha Narayana, Thulasi, Gho Maata Pooja
Dhuni Room
10:30 AM
11:30 AM

Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam
Sanctum Hall
4:00 PM
6:00 PM

Sri Sainadha and Sri Rama Sahita Satyanarayana Swami Chariot Procession, Chavadi Utsavam
Out Side
7:45 PM
8:15 PM

04/27/2018

Program Event
Location
Start Time
End Time
Sri Maha Ganapathi Pooja
Sanctum Hall
6:30 AM
7:30 AM

Sri Raja Rajeswari Devi Special Abhishekam
Sanctum Hall
7:30 AM
9:00 AM

Mahanyasa Parayana & Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam
Sanctum Hall
9:00 AM
12:30 PM

Ashwatha Narayana, Thulasi, Gho Maata Pooja
Dhuni Room
10:30 AM
11:30 AM

Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam
Sanctum Hall
5:00 PM
6:00 PM

Sri Sainadha and Shiva Parvathi Chariot Procession
Out Side
6:30 PM
7:00 PM

Sri Lalitha Sahasranama Kumkumarchana
Out Side
7:00 PM
8:15 PM

Sri Rudrakramarchana
Sanctum Hall
8:15 PM
9:00 PM

04/28/2018

Program Event
Location
Start Time
End Time
Sri Maha Ganapathi Pooja
Sanctum Hall
6:30 AM
7:30 AM

Mahanyasaparayana
AroundTemple
9:00 AM
******

Mahanyasa Parayana & Sri Rudra Anushthanam and Abhishekam
Sanctum Hall
9:00 AM
12:30 PM

Ashwatha Narayana, Thulasi, Gho Maata Pooja
Dhuni Room
10:30 AM
11:30 AM

Chandi Homam
Tent
4:00 PM
6:00 PM

Sri Valli Devasena Sametha Subrahmanyeswara Swami Chariot Procession
Out Side
7:45 PM
8:15 PM

Sri Rudrakramarchana Maha Mangala Aarti
Sanctum Hall
8:15 PM
9:00 PM

04/29/2018

Program Event
Location
Start Time
End Time
Sri Maha Ganapathi Pooja
Sanctum Hall
6:30 AM
7:30 AM

Satyanarayana Swamy Vratam (Monthly Event)
Sanctum Hall
7:00 AM
9:00 AM

Mahanyasaparayana
Sanctum Hall
7:30 AM
9:00 AM

Agni Pratishta, Sri Maha Rudra Homam, Santhi Poushtika Homam, Maha Poornahuti
Tent
******
11:30 AM

Kalasa Udhvasana, Kalasa Pradhakshanam, Kalasa Abhishekam to Lord Siva, Avabrudha Snanam, Mahadaaseervachana and Honoring Priests
Sanctum Hall
******
4:00 PM

Siva Parvathi Kalyanam
Sanctum Hall
4:00 PM
6:00 PM

RETURN GIFTS
Sanctum Hall

MAHADASHEERVACHANAM
Sanctum Hall